ergonomia

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego
  • Środowisko pracy Budownictwo, Energetyka, Mechanika, Przemysł paliwowy, Przemysł petrochemiczny, Ograniczone przestrzenie, Mobilne miejsca pracy

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego
  • Środowisko pracy Budownictwo, Energetyka, Mechanika, Przemysł paliwowy, Ograniczone przestrzenie, Mobilne miejsca pracy

Additional Info

  • Zagrożenia Poślizgnięcia, upadki, Rozlanie, Rozlewy substancji ropopochodnych, Drgania (wibracje)
  • Środowisko pracy Magazyny, Mechanika, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł spożywczy

Additional Info

  • Zagrożenia Poślizgnięcia, upadki, Rozlanie, Rozlewy substancji ropopochodnych, Drgania (wibracje)
  • Środowisko pracy Magazyny, Mechanika, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł spożywczy