narzędzie bezpieczne / nieiskrzące

 
 
 

Additional Info

 • Zagrożenia Przecięcia, Przekłucia
 • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Przemysł spożywczy, Transport / Logistyka

Additional Info

 • Zagrożenia Przecięcia, Przekłucia
 • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Przemysł celulozowy, Przemysł spożywczy, Transport / Logistyka

Additional Info

 • Zagrożenia Gazy / Pary, Wybuchy, Wysoka temperatura / Ogień
 • Środowisko pracy Górnictwo, Środowisko ATEX

Additional Info

 • Zagrożenia Gazy / Pary, Wybuchy, Wysoka temperatura / Ogień
 • Środowisko pracy Górnictwo, Środowisko ATEX

Additional Info

 • Zagrożenia Przecięcia, Przekłucia
 • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Przemysł celulozowy, Przemysł spożywczy, Transport / Logistyka

Additional Info

 • Zagrożenia Przecięcia, Przekłucia
 • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Przemysł spożywczy, Transport / Logistyka