ochrona środowiska

 
 
 

Additional Info

  • Zagrożenia Rozlewy substancji ropopochodnych, Zanurzenie w płynie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Przemysł petrochemiczny, Transport / Logistyka, Warsztaty

Additional Info

  • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Rozlanie, Wycieki
  • Środowisko pracy Laboratoria, Motoryzacja, Przemysł chemiczny, Przemysł metalurgiczny, Przemysł petrochemiczny, Zakłady składujące materiały niebezpieczne

Additional Info

  • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Poślizgnięcia, upadki, Rozlanie, Rozlewy substancji ropopochodnych, Katastrofy chemiczne
  • Środowisko pracy Laboratoria, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł chemiczny, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy

Additional Info

  • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Rozlanie, Wycieki
  • Środowisko pracy Motoryzacja, Przemysł metalurgiczny, Przemysł petrochemiczny, Środowisko zaolejone, Warsztaty, Zakłady produkcyjne wykorzystujące oleje, smary, r

Additional Info

  • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Warunki atmosferyczne, Katastrofy chemiczne
  • Środowisko pracy Gastronomia / Puby, Gospodarka odpadami, Magazyny, Praca biurowa / Administracja