odzież ochronna i robocza

 
 
 

Additional Info

 • Zagrożenia Biologiczne antygeny, Gazy / Pary, Promieniowanie niejonizujące, Szkodliwe bakterie, Szkodliwe wirusy
 • Środowisko pracy Motoryzacja, Przemysł chemiczny, Przemysł petrochemiczny, Przemysł spożywczy

Additional Info

 • Zagrożenia Mgła / Aerozole, Pyły / Włókna
 • Środowisko pracy Budownictwo, Energetyka, Magazyny, Motoryzacja, Środowisko zaolejone

Additional Info

 • Zagrożenia Biologiczne antygeny, Pyły / Włókna, Szkodliwe bakterie, Szkodliwe wirusy
 • Środowisko pracy Gospodarka odpadami, Motoryzacja, Przemysł chemiczny, Przemysł petrochemiczny, Przemysł spożywczy

Additional Info

 • Zagrożenia Wysoka temperatura / Ogień
 • Środowisko pracy Energetyka, Przemysł chemiczny, Przemysł paliwowy, Przemysł petrochemiczny, Transport / Logistyka

Additional Info

 • Zagrożenia Wysoka temperatura / Ogień
 • Środowisko pracy Budownictwo, Obróbka metali, Przemysł metalurgiczny, Spawanie

Additional Info

 • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Mgła / Aerozole, Wybuchy, Wysoka temperatura / Ogień, Zanurzenie w płynie
 • Środowisko pracy Energetyka, Górnictwo, Przemysł chemiczny, Przemysł petrochemiczny, Środowisko mokre/wilgotne

Pokaż misję swojej firmy.

Zapytaj o film BHP nakręcony
specjalnie dla Ciebie.