ratownictwo i pierwsza pomoc

 
 
 

Additional Info

  • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Pyły / Włókna, Zaprószenie/zalanie oczu i twarzy
  • Środowisko pracy Budownictwo, Górnictwo, Hutnictwo, Przemysł metalurgiczny, Spawanie