środki ochrony kończyn górnych

 
 
 

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł metalurgiczny, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Ścieranie
  • Środowisko pracy Obróbka metali, Środowisko mokre/wilgotne, Warsztaty, Precyzyjne prace montażowe, Środowisko lekko zaolejone

Additional Info

  • Zagrożenia Przecięcia, Przekłucia, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Motoryzacja, Obróbka metali, Przemysł szklany

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia
  • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Mechanika, Motoryzacja, Prace domowe, Transport / Logistyka, Warsztaty

Additional Info

  • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Rozlanie, Rozlewy substancji ropopochodnych, Szkodliwe bakterie, Katastrofy chemiczne
  • Środowisko pracy Laboratoria, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł chemiczny, Przemysł petrochemiczny, Przemysł spożywczy, Brudne środowisko, Środowisko korozyjne, Sprzątanie, Higiena

Pokaż misję swojej firmy.

Zapytaj o film BHP nakręcony
specjalnie dla Ciebie.