środki ochrony kończyn górnych

 
 
 

Additional Info

  • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Rozlanie, Rozlewy substancji ropopochodnych, Szkodliwe bakterie, Katastrofy chemiczne
  • Środowisko pracy Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Przemysł chemiczny, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł metalurgiczny, Przemysł paliwowy, Przemysł petrochemiczny, Przemysł spożywczy, Prace ogólne

Additional Info

  • Zagrożenia Przecięcia, Przekłucia, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Motoryzacja, Obróbka metali, Przemysł szklany

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia
  • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł metalurgiczny, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Prace ogólne, prace czyste

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Ścieranie
  • Środowisko pracy Obróbka metali, Środowisko mokre/wilgotne, Warsztaty, Precyzyjne prace montażowe, Środowisko lekko zaolejone

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł celulozowy, Przemysł metalurgiczny, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Prace ogólne