środki ochrony kończyn górnych

 
 
 

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Warunki atmosferyczne, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Mechanika, Prace domowe, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Konstrukcja

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, Uderzenie, Ścieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Motoryzacja, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł elektroniczny, Przetwórstwo drewna, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, Uderzenie, Ścieranie, Drgania (wibracje)
  • Środowisko pracy Budownictwo, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przetwórstwo drewna, Montaż, Ciężkie prace

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Przekłucia, Pyły / Włókna
  • Środowisko pracy Budownictwo, Energetyka, Magazyny, Środowisko mokre/wilgotne, Środowisko zaolejone

Additional Info

  • Zagrożenia Chlapanie, pryskanie, Rozlanie, Rozlewy substancji ropopochodnych, Szkodliwe bakterie, Katastrofy chemiczne
  • Środowisko pracy Laboratoria, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł chemiczny, Przemysł petrochemiczny, Przemysł spożywczy, Brudne środowisko, Środowisko korozyjne, Sprzątanie, Higiena

Pokaż misję swojej firmy.

Zapytaj o film BHP nakręcony
specjalnie dla Ciebie.