środki ochrony kończyn górnych

 
 
 

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, Uderzenie, Ścieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Magazyny, Motoryzacja, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł elektroniczny, Przetwórstwo drewna, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, Uderzenie, Ścieranie, Drgania (wibracje)
  • Środowisko pracy Budownictwo, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przetwórstwo drewna, Montaż, Ciężkie prace

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł metalurgiczny, Transport / Logistyka, Precyzyjne prace montażowe, Montaż, Prace ogólne

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł celulozowy, Przemysł metalurgiczny, Przemysł szklany, Montaż, Prace ogólne, Prace w niskich temperaturach

Additional Info

  • Zagrożenia Otarcia, Przecięcia, Warunki atmosferyczne, Ścieranie, Rozdzieranie
  • Środowisko pracy Budownictwo, Mechanika, Motoryzacja, Obróbka metali, Prace remontowe i konserwacyjne , Przemysł metalurgiczny, Montaż, Prace ogólne, Sucha obróbka