szkolenia i certyfikacja

 
 
 

Program Zarządzania Świadomością

czwartek, 11 kwiecień 2013 11:52 Dodane przez 

Instrumenty służące podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa - Program Zarządzania Świadomością.

Idea Zarządzania Świadomością (BM Bewusst(Sein)-Managen) to propozycja nowoczesnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, która może zapoczątkować trwałą zmianę w kulturze pracy i doprowadzić do otwartości, szczerości i konstruktywności w radzeniu sobie ze słabymi stronami bezpieczeństwa.

Skuteczna praca nad bezpieczeństwem dąży do zmiany zachowania, świadomości i mentalności ludzi oraz ich podejścia do przepisów. Bezpieczeństwo musi być traktowane jako zadanie kierownictwa. Każdy szczebel hierarchii powinien być włączony w pracę nad bezpieczeństwem, być świadom, że do jego obowiązków nie należy tylko produkcja, ale też odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Osiągnięcie powyżej opisanych zmian umożliwiają instrumenty opracowane przez psychologów z firmy Kirschstein & Partner w ramach Programu Zarządzania Świadomością:

- Minuty dla Bezpieczeństwa - krótkie, moderowane rozmowy na temat bezpieczeństwa, które prowadzone są przez bezpośredniego przełożonego z małą grupą jego pracowników. Tematami tych rozmów są konkretne czynności, które wykonują ci pracownicy. Poprzez technikę moderacji i specjalną technikę pytania rozmowa jest kierowana na zachowanie, bezpieczne wykonanie pracy zostaje omówione i uzgodnione.

- Audyty Zachowań - celem Audytów jest włączenie w kontrole bezpieczeństwa kierownictwa i pokazanie, że bezpieczeńśtwo pracy jest istotnym tematem dla tej grupy. Kontrole składają się z części obserwacyjnej i rozmowy. Przeanalizowane zostają mocne i słabe strony bezpieczeństwa, skuteczność wprowadzonych narzędzi i w razie konieczności opracowane zostają nowe rozwiązania.

- Moderowana Ocena Ryzyka - Moderowana Ocena Ryzyka służy analizie zagrożeń występujących podczas wykonywania przez pracowników konkretnej czynności. Pracownicy wraz ze swoim przełożonym analizują zagrożenia, oceniają ryzyko, opracowują zasady postępowania oraz, w razie konieczności, techniczne i organizacyjne rozwiązania. Narzędzie to sprawdza się zarówno jako forma rozmowy na temat bezpieczeństwa umożliwiajaca świadomą analizę zagrożeń, jak i metoda oceny ryzyka i zagrożeń.

Czytaj o Zarządzaniu
świadomością:
kirschstein program zarzadzania swiadomoscia5

- Analiza Powypadkowa - instrument służący do analizy przyczyn wypadków i uczenia się z wypadków. Analiza prowadzona jest w formie moderowanej rozmowy bezpośredniego przełożonego z pracownikami, analizowane sa aspekty organizacyjne, techniczne i zachowanie. Pracownicy opracowują zasady postępowania i rozwiązania, które zapobiegną podobnemu wypadkowi w przyszłości.

Wszystkie nasze instrumenty (wdrażane poprzez szkolenia, treningi, seminaria i coachingi) stanowią nową jakość w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami, jako że są nastawione na zmiany zachowań.

czytaj 7621 times Ostatnio zmieniane wtorek, 23 luty 2016 14:33