szkolenia i certyfikacja

 
 
 

Łuk elektryczny i będące jego następstwem wyładowanie należy do najgroźniejszych a jednocześnie najmniej zrozumianych zagrożeń elektrycznych, które jest obecne w wielu gałęziach przemysłu.

Zintegrowane Rozwiązania Edukacyjne dla szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

Począwszy od rozwiązań e-learningowych, które można w pełni dostosować do swoich potrzeb, aż po szkolenia prowadzone przez instruktorów i nagradzane filmy DVD - decydując się na którekolwiek z rozwiązań, można mieć pewność, że DuPont Sustainable Solutions przekaże atrakcyjną, spójną treść w formie, która będzie najlepiej odpowiadać zróżnicowanym potrzebom szkoleniowym.

Instrumenty służące podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa - Program Zarządzania Świadomością.

Idea Zarządzania Świadomością (BM Bewusst(Sein)-Managen) to propozycja nowoczesnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, która może zapoczątkować trwałą zmianę w kulturze pracy i doprowadzić do otwartości, szczerości i konstruktywności w radzeniu sobie ze słabymi stronami bezpieczeństwa.