szkolenia i certyfikacja

 
 
 

"Atest – Ochrona Pracy" to miesięcznik o zasięgu ogólnopolskim, poświęcony bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, ukazujący się od 1947 r. Adresowany jest do ludzi zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zwłaszcza do służby bhp, pracodawców, kadry kierowniczej, rzeczoznawców ds. bhp i ergonomii, studentów kierunku i specjalności bhp, właścicieli i kierowników laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy, firm szkoleniowych oraz inspektorów pracy i innych organów kontrolnych.

Przyjaciel przy Pracy jest czasopismem specjalistycznym kierowanym do osób zajmujących się zawodowo tematyką bhp. Są to zarówno pracodawcy, safety managerowie, pracownicy służby bhp, społeczni inspektorzy pracy, właściciele firm szkoleniowych i doradczych, jak i pracownicy HR oraz inni zainteresowani tematyką. Ukazuje się od 1949 roku.

Zintegrowane Rozwiązania Edukacyjne dla szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

Począwszy od rozwiązań e-learningowych, które można w pełni dostosować do swoich potrzeb, aż po szkolenia prowadzone przez instruktorów i nagradzane filmy DVD - decydując się na którekolwiek z rozwiązań, można mieć pewność, że DuPont Sustainable Solutions przekaże atrakcyjną, spójną treść w formie, która będzie najlepiej odpowiadać zróżnicowanym potrzebom szkoleniowym.