szkolenia i certyfikacja

 
 
 

Przyjaciel przy Pracy jest czasopismem specjalistycznym kierowanym do osób zajmujących się zawodowo tematyką bhp. Są to zarówno pracodawcy, safety managerowie, pracownicy służby bhp, społeczni inspektorzy pracy, właściciele firm szkoleniowych i doradczych, jak i pracownicy HR oraz inni zainteresowani tematyką. Ukazuje się od 1949 roku.

Zintegrowane Rozwiązania Edukacyjne dla szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

Począwszy od rozwiązań e-learningowych, które można w pełni dostosować do swoich potrzeb, aż po szkolenia prowadzone przez instruktorów i nagradzane filmy DVD - decydując się na którekolwiek z rozwiązań, można mieć pewność, że DuPont Sustainable Solutions przekaże atrakcyjną, spójną treść w formie, która będzie najlepiej odpowiadać zróżnicowanym potrzebom szkoleniowym.

"Atest – Ochrona Pracy" to miesięcznik o zasięgu ogólnopolskim, poświęcony bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, ukazujący się od 1947 r. Adresowany jest do ludzi zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zwłaszcza do służby bhp, pracodawców, kadry kierowniczej, rzeczoznawców ds. bhp i ergonomii, studentów kierunku i specjalności bhp, właścicieli i kierowników laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy, firm szkoleniowych oraz inspektorów pracy i innych organów kontrolnych.

Pokaż misję swojej firmy.

Zapytaj o film BHP nakręcony
specjalnie dla Ciebie.