wydawnictwa

 
 
 

Miesięcznik "Atest - Ochrona pracy"

piątek, 12 kwiecień 2013 14:24 Dodane przez 

"Atest – Ochrona Pracy" to miesięcznik o zasięgu ogólnopolskim, poświęcony bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, ukazujący się od 1947 r. Adresowany jest do ludzi zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zwłaszcza do służby bhp, pracodawców, kadry kierowniczej, rzeczoznawców ds. bhp i ergonomii, studentów kierunku i specjalności bhp, właścicieli i kierowników laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy, firm szkoleniowych oraz inspektorów pracy i innych organów kontrolnych.

"Atest" dostarcza kompetentną i sprawdzoną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa technicznego w pracy, przepisów i zasad bhp, prawa pracy, ergonomii i fizjologii, edukacji bhp, medycyny pracy, normalizacji, oceny ryzyka, psychospołecznych warunków pracy, systemów zarządzania i promocji bezpieczeństwa itd.

Miesięcznik "Atest" od 1997 r. przyznaje prestiżowe i cenione w środowisku wyróżnienie Złote Szelki. Wyróżnienie to otrzymało dotychczas grono wybitnych fachowców z różnych dziedzin, których działania przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy. Miesięcznik organizuje też coroczne konferencje naukowo-techniczne oraz wydaje książki pomocne w pracy służby bhp.

czytaj 8674 times Ostatnio zmieniane wtorek, 09 luty 2016 17:34